Fynposium på Boltinggaard


Vision

Fynposium - musik i midten fejrer den klassiske musik i dens mangfoldighed
med et folkemøde midt i Danmark. På godset Boltinggaard, beliggende i det skønneste fynske landskab, inviteres publikum til koncerter, events, samtaler og andet centreret omkring den klassiske musik i alle dens facetter og  grænseflader.
Den klassiske musik spiller en stor rolle i vores samfund. Den lever i de store koncertsale, i kirkerummene, i musikforeningerne, i de lokale kor, i biografsalens mørke. Den lever i innovative møder med forskningen, med pædagogikken, med erhvervslivet. Den lever i mødet mellem musikere og publikum.
Fynposium - musik i midten giver plads til det hele: Til de kanoniserede værker for traditionel besætning og til nye værker og overraskende konstellationer af musikere, genrer og formater. Til begivenheder, der rummer inspirerende møder med andre aktører og til spændende samtaler med inviterede gæster om den klassiske musik, dens status, udfordringer og potentialer. Samtaler, der åbner den klassiske musik og inspirerer til nye initiativer, samarbejder og lytteoplevelser og dermed er med til at præge udviklingen af et righoldigt klassisk musikliv. Kendetegnet for alle de formater, som publikum møder på Fynposium, er, at det kunstneriske niveau er højest muligt, og at fællesskabet og samtalen om musikken er i centrum.

Ramme

Fynposium foregår på Boltinggaard Gods i Fåborg-Midtfyn kommune. Med sine tre store sale med plads til 250 gæster i hver, en stor gårdsplads og en park med mulighed for store open-air-arrangementer danner Boltinggaard Gods den perfekte ramme for festivalen. Boltinggaard er kendt i den danske filmverden som center for filmproduktion og har derudover alle faciliteter til afholdelse af store events.
Festivalens fokus på møde og samtaler afspejles i den grundlæggende struktur for afviklingen, nemlig Krydsformen: To arrangementer fin- der sted samtidig i to sale, hvorefter man mødes på midten, på festi- valens Markedsplads, til en uformel pause, hvor publikum, kunstnere og oplægsholdere kan købe mad og drikke og besøge de boder, som er opstillet. Herefter kan man gå til den anden sal for at opleve det andet arrangement. Begivenheder og koncerter afvikles flere gange, så alle har mulighed for at opleve det hele.
Markedspladsen vil også danne rammen for mere spontane perfor- mances og koncerter. Markedspladsen er festivalens hjerte: pulserende og fuld af stemmer, dufte og musik befordrer den møder og samtaler på kryds og tværs mellem alle festivalens deltagere.
Festivalen faciliteres af den kendte tv/radio-vært Adam Holm i rollen som koncert-journalist, der ud over den praktiske værtfunktion vil moderere samtaler, indlede koncerter mm, og som derudover vil samle og perspektivere festivalens mange kreative tråde.